Röntgen VS Pennhip

06.12.2023
Nu var det Bullets tur för att checka av ledhälsan och fokus var hennes armbågar för avläsning till Svenska Kennelklubben, resultatet på henne är 0/0 vilket resulterar i att hon är fri röntgad.

Är det ett nödvändigt måste med denna "hysterin" kring leder, Njae enligt mig!

Molosser raser är generellt dysplastiska och Continental Bulldog är inget undantag.
Anmärkningar på armbågarna och höfterna  behöver faktiskt inte vara någon katastrof. Hundar kan få lindrig anmärkning, eller kanske till och med måttlig anmärkning på sin hund vid röntgen på ED & HD, man ska inte behandla sin hund annorlunda för det. Det finns ett stort antal elit-tävlingshundar inom sport grenar som levt ett långt och aktivt liv med så kallade höftledsfel. 
Hur bör man tänka kring avel?

HD & ED är till stor del ärftligt betingad och dysplasi ses redan när valpen är 4veckor gammal, avel på Continental Bulldog så avlas det på armbågar med anmärkning 1, men ENDAST mot 0 Fria armbågar, avel på Continental Bulldog så avlas det på dysplasi, för mig är det jävligt viktigt och ha en "second opinion" när man avlar på dysplastiska höfter dvs C & D höfter är hårfina i jämförelse med varandra! Det är helt omöjligt att enbart stirra sig blind och döma ut hundar på bokstäver C & D av en röntgenbild om en hund har besvär av sin HD. Det finns hundar som är halta och visar tecken på smärta trots att de bara har en lindrig dysplasi, medans andra hundar med kraftig dysplasi uppträder helt symptomfria. Jag har sen år 2010 ALLTID och kommer ALLTID röntga med pennhip vid 12månder i samband när jag gör armbågsröntgen. Pennhip är en "tuffare" röntgen teknik mot den vanliga släta plåten och Pennhip kostar därefter "bara" 4100kr. Man kan utföra en PennHIP-röntgen från 16 veckors ålder och PennHIP ger en bra bedömning av hundars höftleder och risken för att utveckla höftledsartros. Med hjälp av tre olika positioner under röntgenundersökningen så får man en helhetsbild av höftledernas status och ett mått på höftledernas "slapphet". Slappheten mäts i "Distraction index"
De digitala röntgenbilderna skickas till analys i Pennsylvania, USA som läser bilder från hela världen. Avläsnings-svaret beskriver hur individen (din hund) ser ut (dysplasi och pålagringar) och vad den har för DI samt hur bra den är inom rasen, nu finns det bara två Continental bulldogs som gjort Pennhip och det är mina två Goliath och Bullet, Ozzy står på tur i april 2024. Från forskningen vet man att olika raser har olika benägenhet att utveckla artros därför är Distraction Index också rasanpassat. Varje ras har sin egen skala och varje ras har fått sitt eget medeltal, detta är så bra med Pennhip tycker jag att rasen har sitt egna Index och det spelar ingen roll om du röntgar din Conti i Afrika, Kina, Tyskland eller som jag i Sverige ALLA resultat går in i Indexet. Vid Pennhip röntgen tas 3 plåtar, den vanliga, därefter en bild där ledkulan trycks in i ledskålen, och slutligen en bild där man belastar med hjälp av instrument så att ledkulan pressas ur ledskålen (vilket motsvarar så som leden belastas när hunden står upp och belastar med sin egen vikt). Jag kommer precis som övriga uppfödare avla på dysplasi, C mot C och D mot A,B höfter MEN jag väljer Pennhip som ett komplement till Skk's bokstav och självklart spelar så mycket mer in i en hund utöver endast ledstatusen! När det kommer till Continental bulldogs så kan vi inte "för dagen" ha en selektion av enbart fria individer till avel det skulle inte vara möjligt med hänsyn till den genetiska variationen i rasen. Men i allra högsta grad ska vi så långt det är möjligt avla fritt vs fritt.
Jag personligen vill ha ett Index gällande HD för Contin i Sverige just för att det blir väldigt tydligt också att den fri röntgade höften inte alltid är den "bästa" om det förelägger dysplasi runt omkring som inte syns. Med Index kan vi göra C+D kombinationer för att dessa höfter slår högre just för att det förekommer mer fria höfter runtomkring. Men av erfarenhet så vet jag att om Contisarna ska få till ett HD index så behövs det minst 500 röntgade individer i Sverige...
 
Avläsning för Contisar som ingår hos mig gör jag officiell HD röntgen till Skk tidigast när hunden är 18månader. 

 Mer om Pennhip kan du läsa här:
 https://info.antechimagingservices.com/pennhip/