Avel

Hur kommer jag bedriva aveln!

"Uppfödningen hos Nordic Troubelmakers sker endast på hälsotestade hundar. Med importerade hundar är mitt syfte att bredda avels basen och jag strävar efter att samtliga kullar ska ha låg inavels grad utan att förlora rastyp"


 


Continental Bulldog & Miniatyr Bullterrier

Det finns inga specifika avels krav på någon av raserna bortsett från att man måste följa SKK´s grundregler för att få registrera in sin valpkull hos dom.

Jag kommer i den mån det går att följa båda rasernas RAS- Rasspecifik avelsstrategi som är rekommendationer utifrån rasklubbarna som värnar om hälsan i rasen.

Vad jag menar med i den mån det går att följa, är att det kommer troligtvis hända att jag måste vika av på någon / några hälsopunkter, ett exempel på det kan vara att jag köper en parning från en hane som är utanför Sverige som inte alls har samma avelsstrategi / hälsotester som oss, tex som en mentalbeskrivning. Hur uppfödare bedriver aveln på raserna i andra länder skiljer sig ifrån oss i Sverige och kan även skilja sig mellan oss svenska uppfödare. Mentalitet och Hälsan är naturligtvis viktigast och att endast använda djur i avel som inte påvisar kliniska besvär från sin Mentalitet & Hälsa är en självklarhet, men tyvärr får vi alla sjuka hundar emellan åt ändå.

Vi är självklart medlem i SKK (FCI) anslutna rasklubbar!