Hälsotester Continental Bulldog

13.03.2024
Jag har bestämt mig för att ta ytterligare tester för hälsoutvärderingarna på Contisar som ingår hos Nordic Troubelmakers!

Förutom röntgen av armbågar och höfter DNA av Cystinurie och Dvl2 samt mentalbeskrivning, så gör jag också pennhip! Men jag kommer från och med i år även att göra ögonlysning pga jag ser mycket osund adnexa på rasens ögon!

Hur utformningen av området runt ögat ser ut beror i hög grad på huvudets form speciellt på osunda skallar av brachycephala raser som en Conti tillhör. Och anatomin runt ögat kan exempelvis göra så att ögonlock eller hårstrån skaver mot ögat som då blir irriterat och i värsta fall permanent skadat. Därför är det viktigt att tänka på detta vid hundavel. 

De diagnoser som kan förekomma i ögats adnexa för att nämna några som förekommer hos Conti är: entropion, ektropion, distichiasis, cherry eye.
En hund som har behövt göra återgärder hos vetrinär pga osund adnexa av det som nämns ovan ska uteslutas ur avel och i vilken grad har fan ingen betydelse, ett ingrepp stort eller litet är ett ingrepp som har påverkat hunden negativt dvs ett kliniskt besvär.
Continental bulldog ingår från och med i år BSI(SRD) gällande andning och ögon, så är man seriös så ska uppfödare ögonlysa sina Contisar.
Andningen hade jag önskat att det kunde göras ett funktions test hos vetrinär i form av en carpetmil och låtit hundarna springa i trav i högt tempo i 6minuter. Men men.....

Iallafall  ögonlysning / ögon undersökning vid tidigast 18månader, men önskvärt är mellan 2-4år pga skallen på en Brachycephalic ras som Continental Bulldog fortsätter och förändras fram till dom är cirka 4år.